Wat is een toegepast psycholoog?

 

Toegepaste psychologie is het gebruik van psychologische methoden en psychologische wetenschap om praktische problemen in verschillende gebieden op te lossen. Een toegepast psycholoog wordt opgeleid als professional, die psychologische principes en theorieën gebruikt om problemen in de praktijk op te lossen.

 

Verschil tussen de toegepast psycholoog en de universitair opgeleid psycholoog. 
Zowel een universitair psycholoog als een toegepast psycholoog ontvangen hun Bachelor of Science in de psychologie. Een toegepast psycholoog wordt op HBO niveau opgeleid, op een meer praktijkgerichte manier. Een universitair opgeleid psycholoog maakt meer op een theoretische manier kennis met het psychologie vak. Onderzoek hoort bij beide niveau's, enkel wordt er tijdens de universitaire studie meer nadruk op gelegd. Een toegepast psycholoog past dan ook vaak de kennis toe die door universitair opgeleiden master psychologen uit wetenschappelijk onderzoek zijn uit gekomen. 
Een ander verschil is dat een toegepast psycholoog geen diagnoses mag stellen(dit is enkel weg gelegd voor een GZ-psycholoog: universitair opgeleide psycholoog met gevolgde post-master opleiding GZ-psychologie). 

Het voordeel van een toegepast psycholoog is dat het niet is vastgesteld door zorgverzekeraars, hoe lang een (coach) traject moet duren, dit is (nog) wel het geval bij universitaire psychologen. Uiteraard is er een beroepscode waar de toegepast psycholoog zich aan moet houden. Voor meer informatie over de beroepscode, vind u hier