Kwaliteit & Opleidingen.

P. van Vliet - Psych&. is aangesloten bij de Nederlandse beroepsvereniging van toegepast Psychologen (NBTP) en het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).
Beide beroepsverenigingen streven naar kwaliteit binnen de zorg. P. van Vliet - Psych& dient zich te houden aan de beroepscodes van beide beroepsverenigingen. 

P. van Vliet - Psych& is aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling van P3NL voor psychologen, psychotherapeuten en pedagogen. Hiermee wordt voldaan aan de eisen van de Wet Kwaliteit, Klachten, geschillen zorg (WKKGZ). Mochten er klachten en ongemakken plaatsvinden dient de client dit te bespreken. Verdere informatie hierover vindt u in de privacy & algemene voorwaarden. Mocht er geen oplossing worden gevonden, of deze is niet bevredigend kan er contact opgenomen worden met de Nederlandse Beroepsvereniging van Toegepaste psychologen (NBTP) of P3NL.

Om u het best van dienst te zijn is (bij)scholing is een belangrijke voorwaarde vanuit de beide beroepsgroepen.
Patty is altijd op zoek naar nieuwe methode, ervaringen en wijsheden. Zoals het leven ontwikkeling is is Psych& dat uiteraard ook.
Als analyticus kijkt Patty verder dan opleidingen, zo kijkt ze naar mythes, sprookjes, esoterie, religie en nog veel meer. 

In het overzicht hieronder kunt u de belangrijkste gevolgde opleidingen, trainingen en cursussen lezen.

(gevolgden losse webinars en masterclasses niet meegerekend).


Opleidingen:

 • (pre-)master Levenslooppsychologie 
  Open universiteit.
 • Relationeel-Emotieve Gedragstherapie (2022)
 • Bachelor of Science: Toegepaste psychologie
  Specialisatie: jeugd en Ontwikkelingspsychologie (2020) 
 • Leisure and hospitality executive (2011)

September 2020 studeerde Patty af van de BSc opleiding 'Toegepaste psychologie' . Tijdens deze opleiding heeft zij gewerkt met jongeren met een laag verstandelijke beperking. Tevens heeft zij diagnostiek uitgevoerd bij kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar. Haar thesis heeft Patty bij het Amsterdam UMC mogen voldoen. Patty heeft daar cross-sectioneel onderzoek gedaan, naar de psychologische problematiek bij jongvolwassenen met diabetes type 1 onder leiding van Frank Snoek en Maartje de Wit. 
Patty heeft het haar taak gemaakt om de werken van onder meer Carl G. Jung en Marie-louise von franz te bestuderen. 

Trainingen & Cursussen:

 • Heilig geometrie en Mysteriescholen van Egypte (2023)
  Cosmic-Care
 • Complexe scheidingen: CDS (2022)
  NIP & NVO
 • Workshop CGT (2022)
  (dr. Gert Jan Kloens) RINO Groep.
 • (Introductie) ACT (2022)
  ACT guide
 • SIT & PTJ (2021)
  Talentfocus 
 • Verslaglegging in de GGZ (2021)
  Boom psychologie & psychiatrie.
 • (introductie) Systeemtherapie (2021)
  RINO Groep.
 • WPPSI-IV-NL (2020)
  Pearson.
 • Orientation to Educational Neuroscience (2020)
  Central Queensland University.