Psych& Spiritualiteit

Gepubliceerd op 22 juli 2022 om 10:37
*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser

Psych& Spiritualiteit

Hey *|FNAME|*

Psychologie en spiritualiteit. De ene een vrij jonge wetenschap de ander een (vaak) onverklaarbare eeuwenoude wijsheid. Wat heeft het ene met het andere te maken? Is spiritualiteit echt iets zweverigs en/of negatiefs? 

In deze nieuwsbief gaan we dieper in op de overlappingen en verschillen tussen psychologie en spiritualiteit. 

Eerst een stukje geschiedenis: 
       Zoals ik al in de korte inleiding benoemde, is het vakgebied 'psychologie' nog heel jong. Zo richtte Wilhelm Wundt in 1879 het eerste psychologisch laboratorium op in leipzig, en werd hij gezien als de grondlegger van de moderne psychologie. Na de tweede wereld oorlog werd het pas als aparte opleiding aangeboden op universiteiten. Voor deze periode viel psychologie vooral samen met filosofie of het iets oudere vakgebied psychiatrie. Desalniettemin hielden groot filosofen uit de oudheid zich al bezig met psychologische vraagstukken en wordt er al eeuwen gesproken over de Psyche. Er werd dan gesproken over de ziel, geest, het innerlijke zijn of het hart. 
         Spiritualiteit in de breedste zin van het woord is alles wat met de geest, de ziel te maken heeft. Van origine is er een samenhang met religie. Verschillende religies zagen spiritualiteit als oorsprong van het goddelijke en nam het deel aan de religieuze beleving. Hoe spiritueler men was hoe hoger deze in de bijvoorbeeld christelijke rangorde bevond. Rond de 13 eeuw kreeg spiritualiteit een psychologische smaak en duidde spiritualiteit de innerlijke beleving aan. Pas na de tweede wereldoorlog werd spiritualiteit definitief losgekoppeld van religie, al wordt het nog steeds in verband gebracht met bijvoorbeeld het Boeddhisme. Spiritualiteit is dus net als psychologie een breed begrip. Zo wordt tegenwoordig nog steeds gedacht aan het geloof en wat ons na de dood te wachten staat, maar ook aan het mystieke en/of occulte. Van magie/bovennatuurlijke klachten, tot de verbondenheid met de natuur of god en het in contact staan met je diepste zelf.
Meldt je aan voor Psych& coaching via de website
          Er zijn heel wat psychologen die spiritualiteit onzin vinden. Wat niet onderzocht is of kan worden, en wat dus feitelijk niet zou kunnen is onzin. Een maandje geleden volgde ik een webinar van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) over zingeving. Wat mij hierin verbaasde was dat duidelijk werd dat veel (gz)psychologen, zingeving als iets heel nieuws ervaarde en hier in hun praktijk vaak geen raad mee wisten. Als half (al dan niet zelfbenoemd) Jungiaans coach, verbaasde mij dat enorm. Als er geen zingeving in het leven is, kunnen er heel wat problemen ontstaan en kan de levenskwaliteit naar beneden gaan. 
         Tijden veranderen hierin wel. Al lijkt het op een golf. De golf bouwt zich op en wordt groter waarna het weer afzwakt om opnieuw weer op te rijzen. Jung was bijvoorbeeld bezig met het bewuste en onbewuste, dromen, en probeerde zelf tot zijn innerlijke kern te komen doormiddel van verlichting. Na deze tijd volgde een tijd van feitelijke experimenten en onderzochte therapieën. Tegenwoordig is het als psycholoog in, om Acceptance and Commitment therapie(ACT) als methode te gebruiken. Bij ACT staat meditatie centraal, terwijl dit voorheen vooral onder het spirituele werd geclassificeerd. Ook wordt er steeds meer gebruik gemaakt van emotie en inzichtkaarten, zoals die vroeger vaak onder het het spirituele of zelfs occulte werden gerekend. Het feit dat het thema zingeving nu als thema voor een webinar wordt aangeboden door het NIP is hierin ook een voorbeeld en naar mijn mening een winst op het terrein van de psychologie. 
Wist jij dat? 
Er een speciale klas bestaat voor kinderen tussen de 6 en de 12 jaar in Engeland om geblinddoekt een boek te lezen.
Wist jij dat?
Het begrip 'manifesteren' ongelofelijk in is op dit moment.
Wist jij dat?
Tarotkaarten eigenlijk bedoeld waren als speelkaarten
Psychologie vs. spiritualiteit:
         Sommige psychologische begrippen hebben een andere naam, maar betekenen hetzelfde als een fenomeen in het spirituele circuit. Neem bijvoorbeeld de Self-fulfilling prophecy en de law of attraction (de wet van aantrekkingskracht). De betekenis van de self-fulfilling prophecy leer je al vrij snel in de opleiding tot psycholoog en heeft de gelijke betekenis als de law of attraction, namelijk: 'waar je aan denkt, trek je aan' . Met andere woorden: 'je gedachten bepalen hoe een situatie verloopt' . Het gaat dus om jouw mindset. Jou gedachten bepalen je gedrag, waardoor je in een bepaalde situatie je op een bepaalde manier handelt. Jouw gedachten zijn de kern van de uiteindelijk uitkomst. Wat daar mee samenhangt is manifesteren: door te visualiseren en te denken dat je iets als hebt, ga jij je hierna gedragen. 
        Omdat de psychologie gezien wordt als wetenschap, kan hier weinig in worden gefraudeerd. Omdat spiritualiteit dat niet is en in de meeste gevallen ook oncontroleerbaar is, wordt er soms ook misbruik van gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan horoscopen uit kranten of entertainment mentalisten. Een mooi voorbeeld hiervan is het Barnum effect. In 1948 gaf de Amerikaanse psycholoog Bertram Forer zijn studenten de opdracht een persoonlijkheidstest te maken. In plaats van de uitkomst aan zijn studenten te geven, gaf hij iedere student precies dezelfde analyse van de weekhoroscoop uit de krant. Hij vroeg de klas de uitslag door te lezen, en deze nog even voor zichzelf te houden. Vervolgens vroeg hij aan de studenten om hun hand op te steken als de uitslag voor hun klopte en zij zichzelf hierin herkende. De grote meerderheid herkende zich hierin. Forer gaf aan om nu de uitslag te wisselen met de student die achter hem of haar zat en deze opnieuw door te lezen. De studenten waren verbaast. Uiteraard zijn er ook een aantal persoonlijkheidstest (al dan niet bewust) waarin het Barnum effect van toepassing is. 
Binnenkort komt er een nieuw online aanbod aan!
Volg de social-media kanalen van psych& en je bent als eerste op de hoogte!
Samenvattend ligt de bron van psychologie in de spiritualiteit. Het één heeft met het andere te maken, en in de meeste gevallen sluiten ze elkaar niet uit. Ik wil daarom afsluiten met de conclusie waar toe Aristoteles kwam: De natuur van onze psyche is geestelijk/spiritueel door te filosoferen. 

Uiteraard valt er nog veel meer te vertellen. Want zoals de psychologie een breed spectrum is, is spiritualiteit dat ook. Ik hoop jullie hebben genoten van deze nieuwsbrief. 

Namasté en tot de volgende nieuwsbrief!

Liefs,
Patty Ps.: Oow ja, mochten je niet geloven dat er een klasje bestaat zoals beschreven in mijn eerste wist je dat? Kijk hier de video:
https://www.youtube.com/watch?v=rC7xZmLcOeY&t=246s

Mocht je zelf iets meegemaakt hebben, want niet te verklaren is. Stuur gerust een mailtje naar info@psych-en.nl. Het lijkt me super leuk om elkaar hierover te spreken.

Wil jij over een specifiek thema graag meer
psychologisch inzicht hebben, stuur mij dan een mailtje met als onderwerp: nieuwsbrief thema.
en wie weet komt jouw thema snel aanbod.

Website
Email
Facebook
Instagram
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *P.van Vliet - Psych&*, All rights reserved.

update your preferences or unsubscribe from this list.
 


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.